Hệ lụy từ pháo nổ thì có lẽ ai cũng biết và hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ là vi phạm pháp luật cũng không còn lạ gì. Thế nhưng hàng năm, vào thời điểm cận tết, hoạt động này lại diễn ra rầm rộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *