Trong ba ngày, từ hôm nay đến 15/7, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức cho gần 290 đại biểu chính thức dự đại hội của Đảng bộ  thảo luận, đóng góp văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11 ĐHĐB Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *