Hội thảo “Chia sẻ ứng dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ thông minh và hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp” do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì tổ chức từ ngày 07 đến ngày 11/10/2019 tại Hà Nội.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *