Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách, quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Long đã vận động tuyên truyền các cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *