Nhằm chuẩn bị cho việc xét công nhận cơ quan văn hóa năm 2009 trên địa bàn, TPVL vừa thành lập 3 đoàn kiểm tra đi khảo sát ở 11 đơn vị phường, xã của thành phố về thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng thời gian qua.

Đoàn kiểm tra sẽ khảo sát 11 đơn vị phường xã của TPVL về thực hiện nếp sống văn minh nơi công  cộng

Tại Phường 2 và Phường 3, đoàn đã kiểm tra các ngành hành chính sự nghiệp, công an, quân sự, chợ, trường học, trạm y tế và các cơ sở thờ tự. Kết quả kiểm tra cho thấy, cán bộ, công chức các ngành của hai phường đều được tuyên truyền vận động xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, 100% các cá nhân đều đăng ký thực hiện.

Bộ phận hành chính sự nghiệp hoạt động đi vào nề nếp, đoàn kết nội bộ được nâng lên, giải quyết nhanh chóng công việc cho nhân dân. Ngành công an, quân sự đảm bảo tốt về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, công cụ phòng cháy chữa cháy. Các trường học có môi trường sinh hoạt học tập tốt, đảm bảo ngày, giờ lên lớp, chất lượng giảng dạy đạt theo qui định của ngành. Trạm y tế có môi trường sạch sẽ, phục vụ tốt bệnh nhân. Các cơ sở thờ tự cũng thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng.

Không chỉ ghi nhận những việc đã làm được, đoàn kiểm tra còn nhắc nhở hai phường cần quan tâm tốt hơn việc chấm điểm theo các tiêu chuẩn đã đề ra, thực hiện tốt công tác quản lý, lưu trữ văn bản.

Từ nay đến hết ngày 16/10, các đoàn sẽ kiểm tra 11 phường, xã trên địa bàn, làm cơ sở để TPVL xét công nhận cơ quan văn hóa năm 2009.

An Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *