Nhằm giúp cho những hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, vượt khó thoát nghèo, TPVL đã sử dụng hình thức hỗ trợ bằng phương tiện sản xuất. Đây là một hình thức hỗ trợ mới nhằm giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thay vì hỗ trợ tiền, TPVL đã trao cho các hộ nghèo phương tiện để sản xuất, kinh doanh nhỏ. Ảnh minh họa

Thay vì hỗ trợ bằng tiền mặt hay nhà ở như trước đây, Phường 5, TPVL đã tiến hành khảo sát các hộ nghèo không có đất sản xuất trên địa bàn để tìm hiểu nhu cầu của các hộ này. Theo đó, Ban vận động quỹ vì người nghèo Phường đã mua phương tiện sản xuất và trao cho các hộ gồm: một xe bán nước mía, một xe bán nước sâm và một xe kéo trái cây với tổng trị giá là 6.500.000 đồng.

Việc hỗ trợ phương tiện sản xuất cho hộ nghèo nhằm giúp cho các hộ ý thức được “có làm thì mới có ăn”. Dù được Nhà nước hỗ trợ phương tiện nhưng chính bản thân mỗi hộ nghèo phải cố gắng lao động để thoát nghèo bền vững.

Minh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *