Ông Trần Hoàng Tựu – Giám đốc sở GTVT tỉnh Vĩnh Long cho biết, năm 2014 từ nhiều nguồn vốn,  tỉnh Vĩnh Long sẽ đầu tư trên 450 tỷ đồng để triển khai các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh . Đây là năm tỉnh Vĩnh Long đầu tư nguồn kinh phí lớn cho việc hoàn thiện hệ thống giao thông tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *