Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến hàng trăm giếng nước ở 3 thôn Lạc Thắng, Lạc Thanh và Lạc Vinh của xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang cạn trơ đáy. Và thật đáng lo ngại là để có nước sử dụng, hàng trăm người dân đã gánh nước suối bị ô nhiễm về dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *