Là vùng chuyên nuôi cá điêu hồng quy mô lớn trong khu vực, nhưng thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp chưa có cơ sở cho sinh sản cá bột nên dẫn đến chuyện khi thừa, khi thiếu hay chất lượng con giống không đảm bảo…Mô hình “Sản xuất cá bột điêu hồng chất lượng cao” được triển khai để giúp người dân chủ động về con giống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *