Từ ngày 30/6 đến nay, cá nuôi lồng bè trên khu vực sông Chà Và – Thành phố Vũng Tàu bị chết hàng loạt. Theo ước tính, có khoảng 10 hộ nuôi cá lồng bè bị thiệt hại với số lượng cá chết hơn 73 ngàn con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *