Chiến dịch ra quân lập lại trật tự vỉa hè lòng đường đang lan tỏa đến thành phố Cần Thơ sau nhiều ngày ra quân rầm rộ tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng. Ngay trong sáng qua, quận Ninh Kiều là địa bàn ra quân đầu tiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *