Trong cuộc sống hiện đại, vì guồng quay công việc hay một lý do nào đó mà tình yêu với nhiều người không còn là tất cả, việc kết hôn hay không cũng không còn là vấn đề khiến họ phải đặt nặng và quan tâm. Rất nhiều người dần cảm thấy hài lòng với cuộc sống độc thân tự do, thoải mái, không ràng buộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *