Chuyện xin ra khỏi hộ nghèo của cụ bà U.90 ở Thanh Hóa hồi tháng 9 vừa qua đã truyền tải những thông điệp hết sức ý nghĩa về lòng tự trọng, không trông chờ vào chính sách của nhà nước. Cũng từ câu chuyện đẹp này, rất nhiều bà con ở các địa phương cũng đã xin thoát nghèo. Nhờ đó mà những câu chuyện tích cực, thể hiện ý chí phấn đấu, tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống đang tiếp tục lan tỏa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *