Xiếc tre là một loại hình nghệ thuật xiếc đương đại sử dụng tre làm đạo cụ phục vụ cho vở diễn xiếc. Nghệ thuật xiếc kết hợp cùng tre và những nỗ lực của người diễn viên đã tạo nên những vở xiếc tre sinh động, không chỉ trình diễn trong nước mà còn lưu diễn nhiều nơi trên thế giới, giới thiệu con người, đất nước Việt Nam với bạn bè năm châu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *