Vì điều kiện thiếu thốn, hoàn cảnh gia đình khó khăn mà ước mơ đến trường của nhiều em nhỏ đã không thể thực hiện được. Mong muốn trẻ em nghèo được đến lớp, thoát khỏi nạn mù chữ trong xã hội hiện đại ngày nay, Trường phổ cập Don Bosco Ba Thôn, tại TPHCM đã tạo cơ hội cho rất nhiều em nhỏ có thể đến gần hơn với con chữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *