Bên bờ hạnh phúc

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát huy ý chí tự lực tự cường, không ngừng nỗ lực, vươn lên. Với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *