Năm 2022, Vĩnh Long dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, những giải pháp quyết liệt của tỉnh cùng với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *