Đờn ca tài tử là một môn nghệ thuật dân tộc độc đáo rất cần được bảo tồn và phát huy, thế nhưng với nhiều người trẻ hiện nay, đờn ca tài tử là một cái gì đó vô cùng xa lạ và xưa cũ… Và đây cũng là nỗi trăn trở của của những người đang hàng ngày hàng giờ giữ gìn một nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam bộ trong việc tìm kiếm lực lượng kế thừa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *