Đam mê với nghệ thuật thư pháp từ khá sớm, một thầy giáo trẻ ở vùng đất sen hồng Đồng Tháp đã sáng tạo ra sản phẩm tranh thư pháp trên lá sen sấy khô rất độc đáo và mới lạ. Những lá sen nhờ những nét mực thư pháp mà trở thành một sản phẩm thu hút du khách bốn phương khi đến với Đồng Tháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *