Đứng thứ 4 về rác thải đại dương, Việt Nam cũng đứng thứ 17 trên thế giới về ô nhiễm rác thải nhựa. Tuy nhiên, có một nghịch lý là nước ta vẫn không đủ nguồn cung cho các nhà máy xử lý phế liệu mà buộc phải nhập khẩu. Nguyên nhân là do phế liệu ở nước ta không sạch và không được phân loại ngay tại nguồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *