Bên bờ hạnh phúc

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nước ta xác định vắc-xin là “lá chắn” quan trọng nhất. Đến nay Việt Nam đã đạt độ bao phủ vắc-xin COVID-19 trong toàn dân, trở thành 1 trong 6 quốc gia có tỉ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới. Nhờ đó, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và đưa đất nước trở lại bình thường mới. Tuy nhiên, khi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt thì có không ít người không chịu tiêm vắc-xin COVID-19 mũi nhắc lại, thậm chí lại xuất hiện nhiều thông tin tiêm vắc-xin có thể ảnh hưởng đến sức khỏe về sau…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *