Đánh cắp số phận

Dạy học trên truyền hình: Toán lớp 2 – Số bị trừ, số trừ, hiệu – Phép trừ có hiệu bằng 10. GV Đặng Văn Phúc – Trường Tiểu học Hòa Lộc A, Tam Bình, Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *