Dạy học trên truyền hình: Toán lớp 2 – Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục. GV Nguyễn Thị Thùy Trang, Trường Tiểu học Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *