Đánh cắp số phận

Dạy học trên truyền hình: Toán lớp 1 – Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau; Lớn hơn, dấu >; Bé hơn, dấu <; Bằng nhau, dấu =. GV Ngô Thị Hạnh – Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, thành phố Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *