Dạy học trên truyền hình: Tiếng Việt lớp 2 – Mở rộng vốn từ: Gia đình; Nói & đáp lời chia tay, lời từ chối. GV Nguyễn Phan Mỹ Ni – Trường Tiểu học Tân Quới A, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *