Dạy học trên truyền hình: Tiếng Việt lớp 1 – Vần: om, ôm, ơm, em. GV Võ Lê Phương Trúc – Trường Tiểu học Hùng Vương, thành phố Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *