Dạy học trên truyền hình: Tiếng Anh lớp 2 – Chủ đề: Trang phục. GV Lê Thị Phương Thùy – Trường Tiểu học Đặng Thị Chính, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *