Dạy học trên truyền hình: Tiếng Anh lớp 1 – Chủ đề: Bộ phận cơ thể. GV Phan Thị Tài Linh – Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Huân, thành phố Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *