Nổi bật trong các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu…Nhiều năm qua, chị Hoàng Thị Minh Hồng đã cùng với tổ chức của mình thực hiện nhiều dự án với mục tiêu, giảm nhu cầu tiêu thụ trái phép các sản phẩm động vật hoang dã tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *