Bên bờ hạnh phúc

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2023 lập kỷ lục mới về sản lượng và giá trị. Dự báo xuất khẩu gạo trong năm 2024 vẫn sẽ tiếp tục thuận lợi, duy trì giá cao trong bối cảnh nhu cầu lương thực trên thế giới gia tăng. Ngành hàng lúa gạo của Việt Nam đang được định hướng nâng cao chất lượng, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế về bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *