Lần đâu rao bán hàng trên mạng, “mời” cướp vào nhà… chuyện gì đã xảy ra?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *