Mạo danh, thuyết phục nạn nhân chuyển tiền nhiều lần… nạn nhân có kịp nhận ra chiều lừa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *