Đánh cắp số phận

Mạo danh nhân viên ngân hàng đưa ra lý do yêu cầu đóng tiền, lợi dụng dịch vụ thu hộ… thủ đoạn của đối tượng như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *