Thông tin tuyển dụng hấp dẫn, thù lao hậu hĩnh, liên tục yêu cầu nạp tiền, nạn nhân có kịp nhận ra chiều lừa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *