Liên hệ tiệm cầm đồ, tạo niềm tin, khi chủ tiệm sơ hở… chuyện gì đã xảy ra?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *