Cuộc gọi lạ từ khách đi xe taxi, chủ động muốn giúp đỡ… chuyện gì đã xảy ra?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *