Bịa đặt ca bệnh, lừa nhà hảo tâm trong bệnh viện, chiêu lừa diễn ra như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *