Liên hệ với cả người bán lẫn người mua, xác nhận trước khi chuyển khoản, kẻ gian đã lừa đảo như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *