Tại TP.HCM, dòng kênh Chiến Lược (Quận Bình Tân) nổi tiếng là đen ngòm và đặc quánh rác thải mà ai đi ngang qua đây cũng phải lấy tay bịt mũi vì không chịu được mùi hôi thối. Tuy nhiên, ở con kênh này, có một người cựu chiến binh vẫn ngày ngày chạy dọc con kênh để vớt rác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *