Trên các vùng đất ngập nước thường có nhiều loài thực vật thủy sinh như rau mác, cù nèo, năng, rau nhút hoặc cây rau dừa. Không biết tự bao giờ chúng đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp nơi làng quê miền Tây Nam Bộ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *