Cải lương là bộ môn nghệ thuật dân tộc độc đáo đã được rất nhiều thế hệ duy trì, tiếp nối. Đáng mừng là trong đó, có những người theo học bộ môn nghệ thuật cải lương để trở thành những nghệ sĩ nhưng cũng có những người trẻ dù công việc hoàn toàn trái ngược nhưng bằng tình yêu, niềm đam mê đã dành thời gian để học hỏi, nghiên cứu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *