Điều kiện canh tác liên tục, các bệnh thán thư, sương mai trên rau màu xuất hiện nhiều và khó kiểm soát. Mầm bệnh lưu tồn và lây lan nhanh làm giảm hiệu quả thuốc đặc trị. Bà con nông dân cần có những giải pháp bảo vệ cây trồng hiệu quả hơn trước sự tấn công của dịch hại, bảo toàn năng suất và tối ưu lợi nhuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *