Bên bờ hạnh phúc

Hiện tại, trà lúa Đông Xuân đang bước vào giai đoạn lúa trổ, các dịch hại như: Bệnh cháy bìa lá vi khuẩn, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt đang phát triển mạnh, gây nguy cơ sụt giảm năng suất, chất lượng lúa nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *