Bên bờ hạnh phúc

Trong canh tác vườn, dịch hại ngày càng có xu hướng khó phòng trị làm ảnh hưởng đến năng suất của bà con nông dân. Các loại rầy, rệp sáp hay nấm bệnh thối trái còn có thể làm sụt giảm giá trị thương phẩm của trái nếu không có giải pháp quản lý hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *