Sở GDĐT Vĩnh Long vừa công bố kết quả tạm thời xét TN THPT năm học 2020-2021. Toàn tỉnh có 99,01% học sinh đậu TN với tỷ lệ TN hệ THPT đạt 99,84% và hệ GDTX đạt 89,46%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *