Hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ giúp học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng mà còn mở rộng kiến thức, khơi gợi niềm đam mê, sáng tạo và cống hiến các giá trị lợi ích cho cộng đồng. Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), phóng viên THVL có ghi nhận về hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *