Kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, với người dân Tuyên Quang “Thủ đô khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”, những ký ức, hình ảnh của Người vẫn vẹn nguyên trong trái tim. Học tập và làm theo lời Bác dạy, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *