Theo chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969 ngày 17 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương; ngày 18/07, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định số 1874 ngày 18/7/2021 về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *