Đánh cắp số phận

Tình trạng giá phân bón liên tục tăng cao gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp; lợi nhuận thấp, thậm chí thua lỗ, nông dân gặp nhiều khó khăn. Trong đó, nông dân sản xuất lúa chịu ảnh hưởng nhiều nhất, bởi nhu cầu sử dụng phân bón cho cây lúa cao hơn các loại cây trồng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *