ĐHĐ LHQ lần đầu tiên thông qua NQ về vấn đề đuối nước toàn cầu vào tháng 4/2021 và chọn ngày 25/7 hàng năm là Ngày thế giới phòng, chống đuối nước. Chủ đề của năm đầu tiên là “Bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị đuối nước, nhưng hoàn toàn có thể phòng chống!”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *